Kit Kat Banana Caramel Minis (Japan)

$12.99
One of the best Japanse flavours of Kit Kat I have tried! Kit Kat Banana Caramel! 12 mini bars included
×